Zawory elektromagnetyczne

6213 są to zawory elektromagnetyczne z serwowspomaganiem, z wymuszonym podnoszeniem membrany.

Przy znikomej różnicy ciśnień, po włączeniu napięcia cewki membrana sprzężona elastycznie z rdzeniem zostaje podniesiona umożliwiając przepływ.

Zawory elektromagnetyczne EV250B nie wymagają minimalnej wartości ciśnienia różnicowego.

Mogą one pracować w zakresie od 0 do 10 bar. Te 2/2-drożne zawory przeznaczone są głównie do zamkniętych obiegów oraz układów spustowych, wymagających umiarkowanych wartości przepływów.

Zawory pilotowe 551, 552, 553 najczęściej sterują pracą siłowników pneumatycznych.

Zawory 551, 552, 553 dzieli się na: