Zawory grzybkowe

Zawory odcinające mieszkowe BSA, BSA T.
Zastosowanie dławnicy mieszkowej zamiast tradycyjnej dławnicy pakunkowej eliminuje straty pary i pracochłonną konserwację.

Zawory odcinające z uszczelnieniem mieszkowym charakteryzują się następującymi cechami:
- Mieszek o podwójnych ściankach