Zawory membranowe GEMU

znalazły szerokie zastosowanie w przemysle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym.

Zawór składa się z korpusu zaworu, siłownika pneumatycznego oraz membrany, wykonanej w zależności od potrzeb z elastomerów o różnej twardości. Jest to budowa modułowa i umożliwia uzyskanie dowolnej konfiguracji.  

Daje to możliwość szerokiego zastosowania zaworów w różnych aplikacjach. 

Karta katalogowa