Zawory kulowe NAVAL stosowane są jako zawory odcinające w sieciach i instalacjach wysokoparametrowych. Zawory szczególnie stosuje się dla wody, pary wodnej, gorącego oleju, gazów i innych mediów nie powodujących korozji.

Zawory te nie wymagają obsługi serwisowej czy smarowania i dają się łatwo instalować, gwarantując długi i niezawodny okres użytkowania przy niskich kosztach eksploatacji. Łatwo je izolować dzięki długiej i okrągłej obudowie trzpienia.
Dźwignia zaworu może być zdemontowana, obrócona w 180° i zamontowana w nowej pozycji. W konstrukcji zaworu zrezygnowano z ciężkich i zawodnych elementów odlewanych. Zawory można łatwo doposażyć w napędy. 

Karta katalogowa zaworów do pary    Karta katalogowa zaworów dla ciepłownictwa