Regulatory temperatury bezpośredniego działania serii 43
Regulator temperatury typ 43-5, typ 43-7 - wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu
Regulator temperatury typ 43-6 - wzrost temperatury powoduje otwieranie zaworu.

Zastosowanie
Regulatory temperatury dla wartości zadanej od 0 do 150°C, produkowane w średnicach od G1 do G 1 lub DN 15 do DN 50 na ciśnienie nominalne PN 25 dla niepalnych gazów o temperaturze do 80°C, dla cieczy i pary o temperaturze do 200°C, przeznaczone do instalacji grzewczych i chłodniczych.
Cechy charakterystyczne
- Nie wymagające konserwacji regulatory proporcjonalne bezpośredniego działania.
- Czujnik temperatury montowany w dowolnym położeniu; wysoka dopuszczalna temperatura otoczenia czujnika (50 K powyżej nastawionej wartości zadanej); obliczony dla ciśnienia roboczego do 40 bar.
- Zawór przelotowy z grzybem odciążonym ciśnieniowo za pomocą mieszka.
- Zwarta konstrukcja o niewielkiej wysokości zabudowy.
- Dla cieczy, gazów i pary. 

Karta katalogowa