Mechaniczne regulatory temperatury bezpośredniego działania System Clorius , PN16-40
Przeznaczenie

Do regulacji procesów grzewczych i chłodniczych w instalacjach przemysłowych, wewnątrzbudynkowych i okrętowych. Do pracy z czynnikami ciekłymi, gazowymi i mającymi postać par.
W połączeniu z termostatem bezpieczeństwa, nadają się do stosowania jako ograniczniki temperatury, wg wymagań normy DIN 3440.
Charakterystyka podzespołów
Zawory:
- Zawory przelotowe zamykające jednosiedziskowe
- Zawory przelotowe zamykające jednosiedziskowe, odciążone, na wyższe ciśnienia różnicowe i o mniejszym natężeniu przecieków.
- Zawory przelotowe zamykające dwusiedziskowe
- Zawory przelotowe otwierające dwusiedziskowe
- Zawory trójdrogowe do pracy w układach rozdzielających i mieszających
Termostaty
O zróżnicowanych zakresach wartości zadanych w przedziale od 0°C do 160°C.
Na życzenie zakresy od ?30° do +280°C.
Czujniki
- Czujniki prętowe do pracy w czynnikach ciekłych i gazowych
- Czujniki spiralne do pracy w czynnikach ciekłych i gazowych o podwyższonej czułości
- Czujniki dla systemów wentylacyjnych wyróżniające się podwyższoną czułością (do wbudowania w kanały powietrzne i gazowe).

 Karta katalogowa